Štěstí není něco co se dá najít. Je to způsob života.

Prosinec 2006

Zázraky

29. prosince 2006 v 20:44 | ewelis |  Moje popletené verše
Milovat - to opravdu něco stojí - a milovat bez podmínek to je něco jako životní sázka. Vánoce a moje láska 250km daleko...

Povánoční

26. prosince 2006 v 21:25 | ewelis |  Moje popletené verše
Osamělá o Vánocích.....

Teskně

26. prosince 2006 v 20:52 | ewelis |  Moje popletené verše
Když se minulost a přítomnost proplétají...

Chybíš mi

25. prosince 2006 v 18:34 | ewelis |  O mé lásce
Blog images

Veselé Vánoce všem

24. prosince 2006 v 23:47 | ewelis |  Pro tvůj úsměv
Veselé Vánoce všem...

Nefalšovaný sob Ája

24. prosince 2006 v 22:15 | ewelis |  O psích přátelích
Vánoce s Ájou jsou opravdu kouzelné. Její nadšení a radost předčí mnohdy i pětiletého špunta.

Citáty 3 (Love:-)

24. prosince 2006 v 8:00 | ewelis |  Myšlenky moudrých
Není potíží, které by láska nepřemohla, není nemoci, kterou láska nevyléčí. Není dveří, keré láska neotevře. Není zálivu, které láska nepřemostí, není zdi, kterou láska nezboří. Není hříchu, který by láska nevykoupila. …Je jedno o jak vážný jde problém, o jak beznadějné vyhlídky, jak velkou chybu. Dostatek lásky to vše vyřeší. Kdybys jen dokázal mít dost rád, byl bys nejsilnější a nejšťastnější bytostí na světě.

Citáty 2

23. prosince 2006 v 20:22 | ewelis |  Myšlenky moudrých

"I když padáš na hubu, stále je to pohyb vpřed!" anonym

"Chtěl bych znát boží záměry ... to ostatní jsou detaily" Albert Einstein
"Cokoliv, co si může lidská mysl představit a uvěřit tomu, toho může také dosáhnout." DR. Napoleon Hill
"Existuje způsob, jak se dívat na minulost. Neschovávat ji. Minulost tě nepohltí - pokud ji nezopakuješ." Pearl Baily
"Jestli si myslíš, že můžeš, nebo jestli si myslíš, že nemůžeš .... tak v tom případě máš pravdu!" Henry Ford
"Vidíš věci a ptáš se PROČ?. Ale já sním o věcech, které nikdy neexistovaly a ptám se: PROČ NE?" George Bernard Shaw
"Nikdy se nedívej na nikoho na dně, aniž bys mu nepomohl vstát." Jesse Jackson
"Zůstat sám sebou ve světě, který se tě neustále snaží změnit v něco víc, je největší úspěch." Ralph Waldo Emerson
"Ptáci nezpívají proto, že by znali odpovědi, ale proto, že znají svou píseň." Maya Angelou
"Prožij každý den a uzavři ho jako minulost. Udělal jsi, co jsi mohl. Nějaké hrubé chyby se bezpochyby vplížily. Zapomeň na ně jak nejrychleji to půjde. Zítra je nový den. Začni ho dobře a v klidu a s chutí do života nezatíženou tvými starými hloupostmi." Ralph Waldo Emerson
"Vždy pozorně poslouchej, co říkají odborníci. Vysvětlí ti, co a proč nemůže být. Pak to udělej." Robert Heinlein
" Nic není mimořádně obtížné, pokud si to rozdělíš na malé podúkoly." Henry Ford
" Gram akce má stejnou cenu jako tuna teorie." Friedrich Engels
"Argumentuj pro svá omezení, ale ujisti se, že jsou tvoje!" Richard Bach
" Nenech to, co nemůžeš dělat, aby zasahovalo do toho, co dělat můžeš." John Wooden
"Nikdy lidem neříkej, jak to mají dělat. Řekni jim, co mají dělat a oni tě překvapí svou vynalézavostí." George S. Patton
.................................................................................................................................................
"Nejkratší vzdálenost mezi dvěma body je ve výstavbě:-)" Noelie Alito
"Můj život byl plný ran osudu. Většina z nich se nikdy nestala." Montaigne

"Za dvacet let budeš víc zklamaný tím, co jsi neudělal, než tím, co jsi udělal. Tak zvedni kotvy. Pluj daleko od bezpečných přístavů. Chytni neznámý vítr do svých plachet. Hledej. Sni. Objevuj. " Mark Twain
"Na světě jsou tři skupiny lidí. První žijí ve svém světě snů. Druzí čelí skutečné realitě. A ti třetí přeměňují sny ve skutečnost:-)"

Kryštof, Peha, Prowizorium

23. prosince 2006 v 19:15 | ewelis |  O cestách za kulturou
Rubikon Tour
(sobota 9. prosince 06 )
Na tento koncert jsem se moc těšila, znamenal pro mě jednu z nejlepších akcí celého měsíce.

Sparta - Slávia , hokej

4. prosince 2006 v 11:32 | ewelis |  O sportování
Pražské derby
- Sparta se Slávií nebo výstižněji Sparta proti Slávii

Budoucnost Číny

2. prosince 2006 v 13:30 | ewelis |  O Číně, o čínštině
Palčivá místa
Po listopadové "sametové revoluci" v Československu v roce 1989 dostaly vzájemné styky opět novou tvář. Zprvu byly výrazně poznamenány masakrem 4. června 1989 na pekingském náměstí Tchien - an - men, který nejen nová československá vláda a parlament odsoudily. Začalo se rovněž více psát o porušování lidských práv v Číně, okupaci Tibetu, o existenci dvou Čín a podobně. Na ČLR bylo ze strany států ES uvaleno embargo na dovoz zbraní a zbrojní techniky a zároveň velmi významně ochladla diplomatická aktivita na nejvyšší úrovni. Začátkem 90. let však zvítězily ekonomické zájmy a byly znovu obnoveny tradiční hospodářské, obchodní a vědeckotechnické styky.

Komunistická Čína

2. prosince 2006 v 13:25 | ewelis |  O Číně, o čínštině
Komunistická Čína
Všichni víme, že v r. 1949 nakonec zvítězili komunisté, ale na rozdíl od východoevropských a středoevropských zemí, byl podíl Sovětského svazu na jejich vítězství minimální. I když politika sovětského Ruska vůči Číně byla jedním z faktorů, který vyvolal mezi čínskými intelektuály zájem o marxismus. Ekonomika zprvu rostla, zlepšovalo se postavení různých vrstev obyvatelstva, ale postupně se vytvářel kult Mao-ce-tunga, který fungoval jako brzda vývoje (podobně jako kult Stalina nebo Franca). Postupně se obnovovala národní hrdost, která před válkou dostávala těžkou ránu. Teď si Číňané mohli říct - jsme sjednoceni, máme vládu, kterou jsme chtěli a nebojíme se ani USA (USA byly velmi překvapeny, že se ČLR nedala zastrašit. Například během Korejské války, kde čínští dobrovolníci šli se samopaly a ručními granáty proti moderní americké armádě).

Historie Číny stručně

2. prosince 2006 v 13:23 | ewelis |  O Číně, o čínštině
Historie - setkávání Evropanů a Číňanů
Od poloviny 15. století už mingská říše nebyla schopna udržet své postavení, zastavila námořní expedice do vzdálených zemí a ukončila vyslanecké styky se zahraničím, byli vyhoštěni všichni cizí poslové. Mingská říše nebyla schopna a vlastně ani nechtěla postavit se proti pronikání evropských mocností do Asie - jako první dorazili na začátku 16.století Portugalci. Od roku 1557 patřilo Portugalcům Maccao - tím bylo od Číny odtrženo první území, jež se stalo základnou dalšího koloniální pronikání. V druhé polovině 16.století se zde objevili Španělé a uchytili se na Filipínách. Na počátku 17.stol. připluli i Holanďané a přepadli Pescadorské souostroví a jižní Tchaj-wan. Současně s nimi se u Kantonu objevili i Angličané, jejichž loďstvo rozbombardovalo tamní opevnění a vymohlo si právo obchodovat s Čínou přes Kanton. Evropané ovšem odmítali čínský tributární systém. Současně s kolonizátory přicházeli do Číny i jezuitští misionáři - nejvíce se proslavil italský astronom Matteo Ricci, který si získal i důvěru císařského dvora (v Číně od r.1581).

Čínská filosofie a náboženství

2. prosince 2006 v 13:22 | ewelis |  O Číně, o čínštině
Čínské filozofie
Stručně se dá podstata čínského myšlení vyjádřit heslem "dialektika a kolektivismus", v sociálním životě zase kladením důrazu na rodinu a hierarchické uspořádání společnosti - tyto rysy lze vystopovat už v samých počátcích čínské historie, a bylo proto zákonité, že se dostaly i do konfuciánského a taoistického učení jako přesně a jasně definované "poučky". Kolektivismus sám o sobě lze postavit do protikladu k evropskému individualismu a spoléhání na sílu a velikost sebe sama jakožto jedince, což je považováno za základ naší kultury a filosofie spolu s křesťanstvím.

Čína - obyvatelstvo, jazyk, rodina

2. prosince 2006 v 13:20 | ewelis |  O Číně, o čínštině
Obyvatelstvo
Čína ve svých dějinách nebyla vždy sjednocena, střídala se období roztříštěnosti a sjednocení. V současnosti se Čína sjednocuje a Hong Kong či Macao jsou toho příkladem.

Čína a my

2. prosince 2006 v 13:19 | ewelis |  O Číně, o čínštině
Původ a rozvoj civilizací
Počátky čínské civilizace sahají do dob před více než 5000 lety. Jedná se o jednu z nejstarších civilizací, která světu mnohé dala (ať už je to hedvábí, střelný prach, námořní kompas nebo papír), přestože v posledních staletích zaostala. Jako u jediné ze čtyř největších světových civilizací u ní nikdy nedošlo k přerušení vývoje. Dávno před zdokumentovanými dějinami žili na jejím současném území před 400 000 až 1 000 000 let primitivní lidské bytosti jako tzv. jamounský, lantchienský a pekingský člověk. V 21. století před naším letopočtem došlo k založení 1. čínské dynastie Sia. Největšího rozmachu Čína paradoxně dosáhla v obdobích, kdy vládly nečínské dynastie - Mongolové (říše Juan, 1271-1368) a Mandžuové (dynastie Čching, 1644-1911). Je třeba zdůraznit, že čínská civilizace nebyla vytvořena na rasové či etnické rozdílnosti. Číňané rozlišovali mezi národy a lidmi na základě jejich kultury (civilizace), ne etnicky. Podle konfuciánského učení ten, kdo nebyl Číňan, byl barbar, ale současně každý barbar, který si přál obdělávat půdu stejně jako Číňané, jíst stejné jídlo jako Číňané, oblékat se jako oni, mluvit jejich řečí a studovat jejich knihy, byl akceptován jako Číňan bez ohledu na jeho národní, kmenový nebo rasový původ. To znamenalo, že kdokoli na sebevzdálenější hranici Číny se mohl stát Číňanem (čímž se ovšem nemyslelo výslovně Chanem) a stát se součástí čínské společnosti.

Jeskyně Čou-kchou-tien

2. prosince 2006 v 12:46 | ewelis |  O Číně, o čínštině
Domov člověka pekingského
Do seznamu světového a kulturního dědictví zapsána v roce 1987
Nedaleko města Čou-kchou-tien ( Zhoukoudian), které leží 44 kilometrů jihozápadně od Pekingu, se tyčí pahorek Dračí kost. Zdejší obyvatelé zde v minulosti při lámání vápence často přicházeli na zvířecí fosilie, které jako "dračí kost" používali v lékařství a podle toho místa nazvali. Dlouhou dobu nikdo netušil, že tato místa byla domovem tzv. člověka pekingského (Homo erectus pekinensis), prapředka Číňanů.
V roce 1921 se sem dostal švédský geolog a archeolog Johann Gunnar Andersson (1874 - 190), tehdejší poradce báňské rady čínské vlády.

Slza

2. prosince 2006 v 12:46 | ewelis |  Moje popletené verše
Co je to slza? ..

Obrovské srdce v malém těle

2. prosince 2006 v 10:29 | ewelis |  O psích přátelích
Jak přišla čivava ke svému jménu?
CHi - Hua - Hua? Chihuahua? Čivava? Němci dokonce dávají přízvuk na druhou slabiku, čímž vzniká čiváva. Na Moravě se běžně říká ten čivava, v Čechách převažuje ta čivava.V roce 1971 byla z USAdo tehdejšího Československa dovezena první "čivaví" fenka, někteří si s názvem drobného psíčka nevěděli rady. Na jedné výstavě ji označili jako činaná...

Světonázor

2. prosince 2006 v 9:54 | ewelis |  Moje popletené verše
Zamilovaná = slepá? Ale ne, jen ho mám všude... A někdy nevnímám ty druhé, celý svět se zcvrkl do jeho očí...