Štěstí není něco co se dá najít. Je to způsob života.

Budoucnost Číny

2. prosince 2006 v 13:30 | ewelis |  O Číně, o čínštině
Palčivá místa
Po listopadové "sametové revoluci" v Československu v roce 1989 dostaly vzájemné styky opět novou tvář. Zprvu byly výrazně poznamenány masakrem 4. června 1989 na pekingském náměstí Tchien - an - men, který nejen nová československá vláda a parlament odsoudily. Začalo se rovněž více psát o porušování lidských práv v Číně, okupaci Tibetu, o existenci dvou Čín a podobně. Na ČLR bylo ze strany států ES uvaleno embargo na dovoz zbraní a zbrojní techniky a zároveň velmi významně ochladla diplomatická aktivita na nejvyšší úrovni. Začátkem 90. let však zvítězily ekonomické zájmy a byly znovu obnoveny tradiční hospodářské, obchodní a vědeckotechnické styky.

EU ustoupila od záměru zrušit zbrojní embargo vůči Číně. Přesto prodej vojenského materiálu do Číny z Evropy v posledních letech prudce roste. EU totiž nestanovila, které konkrétní položky spadají pod zákaz, a tak si ho některé státy vykládají volněji.
Řešení otázky dovozu textilu do zemí Evropské unie bylo také nezbytné. Po zrušení dovozních kvót na textil z rozvojových zemí v rámci Světové obchodní organizace (WTO) v lednu 2005 následoval strmý nárůst exportu levného textilu do unie, zejména z Číny. Podle Evropské komise v období mezi lednem až červnem 2005 podíl textilní zboží dovezeného z Číny vzrostl o 534%. Není tomu dlouho, co se konaly protesty Euratexu, asociace hlavních evropských textilních výrobců, jejímiž členy jsou zástupci zemí jako Itálie, Francie a Španělsko. Za účelem uklidnění stížností se Evropská unie rozhodla omezit množství čínského exportu v deseti významných kategoriích, jakou je například prodej triček, a to do roku 2008. Po měsíci vyjednávání dospěly Peking a Brusel k řešení, že to, co ze zadrženého nákladu přesahuje určené kvóty, bylo započítáno do limitů pro příští rok. Britský komisař zodpovědný za oblast obchodu tehdy trefně poznamenal, že "obchodní bariéry jsou v době, kdy se zboží velkou rychlostí pohybuje z jednoho konce světa na druhý, podobně efektivní asi tak jako Maginotova linie - systém francouzského obranného opevnění, kterou Němci v roce 1940 v rámci útoku proti Francii prostě obešli."
Je jasné, že některé evropské ekonomiky přesto trpí. Pro italskou ekonomiku je oděvní průmysl jeden ze základních pilířů. Stejně tak Francie, se svým druhým největším textilním průmyslem v Evropě, distribuuje 75% své produkce do zemí v rámci Evropské unie a silná konkurence z Číny i zde vede k zavírání malých a středních oděvních podniků a propouštění nadbytečných zaměstnanců. Podobně také Španělsko bylo silně zastiženo poklesem pracovních míst v oděvním průmyslu. Jednou z příčin vyhrocené krize je strategie některých evropských gigantů v oblasti oděvního průmyslu. Týká se to zejména společnosti Inditex, pod kterou patří například známé módní společnosti jako Massimo nebo Zara, jež umisťuje 30% své výroby právě do Asie. Využívá tak levnou pracovní sílu, kterou asijský kontinent nabízí a stává se tak více konkurenceschopnější mezi původními asijskými výrobci.
Čína také chystá invazi strojů, automobilů a jiných super - technologií. Už tedy nejde pouze o konkurenci v oblasti triček nebo tenisek. Číňané nabízejí u strojů stejné parametry a ceny až o 30 procent nižší. Pro naše strojaře, kteří patří ke světové špičce co se kvality týče, z toho vyplývá nová obrovská konkurence. Nadnárodní koncerny v automobilovém průmyslu, strojírenství a elektronice ještě více přesunují výrobu, nebo s Číňany raději vytvářejí společné podniky. Říká se, že když nemůžeš porazit soupeře, tak se s ním spoj. To naštěstí pochopily i české podniky, příkladem je firma FERMAT CZ, která se zabývá obráběcími stroji. V reakci na sílící tlak čínské konkurence v produkci aut Evropská unie chce prověřit, zda automobily dovážené z Číny vyhovují bezpečnostním normám. Levné sportovně užitkové vozy Landwind, které vyrábí čínská společnost Jianglin Landwind Motor, přestavvují další nebezpečí pro evropské automobilky.

Čínská hrozba

"Až se Čína probudí, otřese to celým světem," poznamenal jednou Napoleon Bonaparte. Ten okamžik je už na dosah.
Čína představuje ohromný trh s řadou zvláštností, které z něj dělají obtížného konkurenta. Co někteří vnímají jako příležitost, pro jiné představuje hrozbu. Je však jisté, že čínská produkce je natolik silná, že může destabilizovat trhy, na které vstupuje. Čínským národním cílem je bohatá, silná a jednotná Čína s vymazanými vzpomínkami na staletí pokoření a alespoň částečně navrácenou dávnou slávou. Zároveň jsou Číňané také často zmatení a udivení tím, jak čínskou zahraniční i domácí politiku ostatní interpretují jako hrozbu. Především Američané, kteří dodnes evropské mínění svým způsobem ovlivňují, mají sklon vidět Čínu jako dalekou, vzdálenou zemi. Číňané jsou často zmatení z uváděných motivů americké zahraniční politiky a docházejí k závěru, že tyto cíle (tj. např. podpora a šíření svobody a demokracie) nejsou míněny upřímně a mají zakrýt temnější motivy, zejména snahu udržet Čínu slabou a rozdělenou. Čína však může být dobrým spojencem Evropské unie, může tvořit protipól světového hegemona USA. Evropa, Čína a Spojené státy nejsou ale jedinými silnými hráči na světovém trhu. Rusko je také důležitá ekonomická síla disponující navíc strategickým přírodním bohatstvím. Navíc má k Číně i geograficky blíž, tudíž se dá očekávat postupné sbližování těchto dvou hospodářských kolosů. Evropská unie rozvíjí své vztahy s Čínou v rámci promyšleného dialogu s důrazem jak na otázku dodržování lidských práv, tak na oblast ekonomických a obchodních vztahů." Úkol, před kterým Evropská unie ve vztahu k Číně stojí, je vyjednání výhodnějších podmínek pro vzájemný obchod. Je třeba odstranit řadu různých bariér a překážek na čínské straně bránících Evropské unii zvyšovat objem svého obchodu a investic," říká Dr. Libor Rouček, který je v Evropském parlamentu členem meziparlamentní delegace pro vztahy s Čínou.
Budoucnost
Pan David Shambaugh, americký odborník na mezinárodní vztahy z Univerzity George Washingtona, prohlásil: "Je očividné, že Čína a Evropa prožívají novou lásku. Zdalipak se z ní vytratí vášeň a zevšední jim jejich budoucí manželství? Já si myslím, že spíše nikoli, protože jejich vztah netrpí žádným systémovým ani strategickým konfliktem zájmů - což je překážka, která číhá na vztahy čínsko-americké. Všechny okolnosti nasvědčují tomu, že vztahy mezi Čínou a Evropskou unií se budou spíše neustále prohlubovat a zkvalitňovat. Časem se z tohoto vztahu stane nová "osa" na poli mezinárodní politiky, která bude svou silou vyvažovat a stabilizovat dnešní mocensky rozkolísaný svět."
Lidé ze Západu rozumí politickým represím, ale mnozí z nás ještě nepochopili dosah ekonomické a sociální čínské revoluce. A to nejen v textilním průmyslu. Je vážně zavádějící vidět pouze jednu Čínu a přehlížet druhou. V dlouhodobé perspektivě se může ukázat, že prudký růst bohatství v Číně je jedním z nejdůležitějších světových trendů v tomto století. Snad žádná otázka nebude pro lidstvo tak důležitá jako to, zda bude Čína v nadcházejících desetiletích schopna udržet při životě současnou revoluci.
Pokud Čína zachová tento kurz, způsobí největší ekonomický zázrak v dosavadní historii. Nikdy předtím se tak obrovská část lidstva nepozvedla tak rychle z bídy. Studie, které měří velikost ekonomik na základě kupní síly, říkají, že čínská ekonomika patří k nejsilnějším. Při současném tempu může čínská ekonomika během několika desetiletí překonat americkou a stát se tak největší na světě.
Na rozdíl od Japonska, které je pouze ekonomickým rivalem, Čína může být destabilizujícím faktorem v mnoha oblastech najednou. Světová banka odhaduje, že počet obyvatel Číny bude v roce 2025 jedna celá šest desetin miliardy a stále poroste. Peking má za sebou armádu dvou miliónů vysokoškolských absolventů ročně a zvyšuje investice do vyspělých technologií
Jen pro začátek, industrializace takového obrovského počtu lidí, jako je v Číně, může vytvořit nevídané tlaky na globální prostředí. Představme si Čínu, kde má většina lidí auta, klimatizaci a ledničku. Již teď je Čína nejrychleji se rozvíjejícím výrobcem plynů způsobujících skleníkový efekt, a pokračující ekonomický růst může přispět ke globálnímu oteplování, možná i ke zvýšení hladiny oceánů a zatopení hustě obydlených oblastí, jako je bangladéžská delta. Industrializace Číny způsobí zvýšení cen energií na celém světě a vytvoří ekologické problémy, jako jsou kyselé deště , které zasáhnou vzdálené země.
Tento vzestup má také strategický aspekt. Ćína, která už nyní má zdaleka největší armádu na světě, používá svůj ekonomický boom k financování dalekosáhlého vyzbrojování, které může destabilizovat celou Asii. Ćína má ostatně neshody ohledně mořských nebo suchozemských hranic s devíti ze svých sousedů, a se čtyřmi z nich o ně vedla boje v průběhu posledního půlstoletí. Ukazuje se, že si dělá nároky na vlastnictví celého Jihočínského moře včetně významných mezinárodních lodních cest, kterými putuje ropa ze Středního východu do Japonska. Čína se stává regionální supervelmocí, dominantní po celé Asii.
Západ si teprve začíná uvědomovat důsledky přeměny Číny v moderní stát. Představme si Japonsko, ale s dvanáctkrát více lidmi a s nukleárními zbraněmi.
Po čtyři tisíce let trvání lidské civilizace byla Čína důležitější, pokročilejší a kultivovanější místo než Evropa nebo Amerika. Teprve od roku 1500 se naše západní civilizace začala neomylně dostávat do vedení. Nikdo neví, zda Čína udrží současné tempo ekonomického vývoje, ale ta možnost tady reálně existuje. Za sto nebo dvě stě let se možná přední světoví historikové ohlédnou zpět a rozhodnou, že klíčovým trendem počátku 21. století byl vzestup Číny. Zvlášť pravděpodobné to je, pokud jména těch historiků budou znít podobně jako Wu či Wang místo například Johnson.
Literatura
Becker J., Čína na přelomu století, Praha 2002
Kamerović, I. P., Klasická Čína, Paris 1999
Kristof, N.D.,WuDunn S., Čína se probouzí, New York 1994
Landes, D.S., Bohatství a bída národů, Praha 2003
Liščák, V., Čína, Praha 2002
Obuchová Ĺ., Číňané 21. století, Praha 1999
China business, Velvyslanectví Čínské lidové republiky v České republice, Praha 2005
Světové kulturní a přírodní dědictví v Číně, Velvyslanectví Čínské lidové republiky v České republice, Praha 2001
O kultuře čínské civilizace, Velvyslanectví Čínské lidové republiky v České republice, Praha 2004
Internetové zdroje
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 chinaplanet.cz chinaplanet.cz | Web | 25. dubna 2008 v 16:33 | Reagovat

a stranka pro Čínská auta :-)

2 serafX serafX | Web | 26. dubna 2008 v 15:32 | Reagovat

Posledních dvě stě let ustoupila Čína ze svého místa světové supervelmoci. V historii se to již stalo několikrát.

3 scesnzbjyyh scesnzbjyyh | E-mail | Web | 4. června 2009 v 9:41 | Reagovat

GIvEUo  <a href="http://uzknrhireido.com/">uzknrhireido</a>, [url=http://ancpabokarnb.com/]ancpabokarnb[/url], [link=http://amwzwaswbenj.com/]amwzwaswbenj[/link], http://evyxshuknrmf.com/

4 fast fast | E-mail | Web | 7. května 2014 v 5:53 | Reagovat

Hello!

5 Kennethsmoge Kennethsmoge | E-mail | Web | 6. srpna 2018 v 20:33 | Reagovat

wh0cd479040 <a href=http://methotrexate.us.org/>METHOTREXATE</a>

6 Kennethsmoge Kennethsmoge | E-mail | Web | 10. srpna 2018 v 19:20 | Reagovat

wh0cd479040 <a href=http://tadalafilmedicaid.us.org/>tadalafil</a>

7 AaronTweda AaronTweda | E-mail | Web | 12. srpna 2018 v 17:33 | Reagovat

wh0cd479040 <a href=http://vardenafilmedicaid.us.org/>vardenafil</a>

8 Kennethsmoge Kennethsmoge | E-mail | Web | 20. srpna 2018 v 1:49 | Reagovat

wh0cd479040 <a href=http://methotrexate.us.org/>methotrexate drug</a>

9 Kennethsmoge Kennethsmoge | E-mail | Web | 22. srpna 2018 v 0:22 | Reagovat

wh0cd479040 <a href=http://amoxicillinbestprices.us.com/>rexall pharmacy amoxicillin 500mg</a>

10 Kennethsmoge Kennethsmoge | E-mail | Web | 31. srpna 2018 v 13:00 | Reagovat

wh0cd479040 <a href=http://viagrabestprices.us.com/>viagra pharmacy prices</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.